Průběh poradenství a terapie

Individuální psychoterapie - Jak probíhá úvodní sezení? Kolik sezení bude potřeba? Jaká je frekvence setkávání?

Psychologické poradenství a individuální psychoterapie - často kladené otázky


1. Jak probíhá úvodní sezení ?

Úvodní sezení je povětšinou věnováno seznámení s Vaším trápením a situací, která předcházela Vaší návštěvě. Důležitou součástí setkaní je pokusit se vyladit Vaše očekávání s tím, jak Vám mohu a umím pomoci (to se může promítnout i do následných konzultací). Neméně důležité je začít společně utvářet dostatečně bezpečné a důvěrné prostředí pro případnou budoucí spolupráci.

Nečekejte proto prosím, že vše vyřešíme během prvního sezení, ačkoliv i to se může výjimečné stát. Cílem je spíše vytvořit dostatečně bezpečný a důvěrný rámec setkávání, v kterém budeme mít prostor věnovat se a pracovat na řešení Vašich problémů.

2. Kolik sezení bude potřeba?

Na tuto otázku se obecně obtížně odpovídá, protože opravdu záleží na individuální situaci a Vašich přáních. Nicméně zde mohu uvést alespoň zevšeobecněnou zkušenost. V prvních 2-3 sezeních by pro mě i pro Vás mělo být zřejmé, zda je naše spolupráce možná a užitečná.

Optimální situace nastává, pokud máme pro společné setkávání cíle a víme, jak poznáme, že byly naplněny. V takovém případě se můžeme soustředit na jejich dosažení, což zabere zpravidla 10-30 setkání. Pokud je vaším zájmem širší duševní rozvoj a provázení, bývá počet konzultací vyšší.

Délku terapie či poradenství určuje mimo jiné trvání obtíží, vlastní motivace a otevřenost k řešení. Pokud do psychologické poradny přijdete pevně rozhodnutí situaci řešit, velmi to usnadní naši spolupráci. Důležitá je rovněž Vaše míra otevřenosti vůči novým způsobům řešení.

Zpravidla platí, že lidé, kteří na terapii dochází z vlastní motivace a přesvědčení, dosahují větších pokroků.

3. Jaká je frekvence setkávání?

Ve většině případů je to 1x týdně. Pokud se jedná o akutní krizi, určuji častost setkání podle svých možností tak, aby by bylo možné krizové období překlenout a pokračovat v obvyklé frekvenci setkávání.

4. Bude pro mne terapie přínosná?

Návštěva psychologické poradny Vám může pomoci v celé řadě situací, ve kterých si nevíte rady. Lidé mají často tendenci problémy zlehčovat, takže se zbytečně někdy i velmi dlouho trápí s tím, co by návštěva psychologa dokázala poměrně snadno vyřešit. Pokud si nejste jisti, zda Vám dokážu pomoci, kontaktujte mne. Proberu s Vámi možnosti poradenství či terapie a sdělím Vám svůj názor.

5. Je deprese motivem k návštěvě psychologa?

V rámci psychologických konzultací se zaměřuji na široké spektrum problémů, deprese je jedním z nich. Toto slovo se často nadužívá k označení momentální nálady, může však jit o dlouhodobé skleslost, což by k tzv,  depresi patřilo více.  Ta je často přirozenou součástí života a lze jí vnímat jako důležitý ukazatel. Jde o reakci organismu na nepříznivý vývoj či cestu, kterou v životě volíme.

Máte-li čas od času špatnou náladu, nemusí to samo o sobě být motivem k návštěvě poradny nebo terapie. Pokud se však cítíte delší dobu bez energie, zpomalení či ztrácíte chuť do života, rád Vám pomohu hledat zpátky smysl vaší cesty. (více v sekci Test deprese aneb jak si vybudovat své neštěstí