Psycholog a terapeut v Brně - poradenství

Nabízím tři základní služby - Individuální psychoterapii, Psychologické poradenství a Terapii partnerského vztahu.

Pomohu Vám s řešením akutních i dlouhodobých potíží. Nabízím:

 • Individuální psychoterapii
 • Psychologické poradenství
 • Terapii partnerského vztahu

Zaměřuji se zejména na:

 • Emoční obtíže (přecitlivělost, výrazné rozlady, trauma)
 • Deprese
 • Intenzivní strachy či úzkosti
 • Potíže v mezilidské komunikaci a interakci (sociální, partnerské, rodinné obtíže)
 • Partnerské problémy, nevěru
 • Potíže v pracovní oblasti (stres, konflikty na pracovišti)
 • Psychosomatické obtíže (např. nevysvětlitelné bolesti, opakované onemocnění)
 • Psychosexuální problematiku
 • Sexuální a psychické zneužívání, domácí násilí
 • Poruchy příjmů potravy (anorexie, bulimie, přejídání, nadváha)
 • Seberozvoj a sebepřijetí (sebevědomí, sebeúcta, sebeprosazení)
 • Sebepoškozování
 • Problémy s alkoholem a drogami

Některé psychické potíže nelze jednoduše pojmenovat. Pokud si nejste jistí, zda Vám dokážu pomoci, kontaktujte mne. Rád  se s Vámi poradím a doporučím vhodný postup.