Zbrojní průkazy

Psychologická vyšetření pro zbrojní průkaz provádím v Brně a Praze. Na termín je možné objednat telefonicky nebo e-mailem, kde uvedete své telefonní číslo.

Žádáte-li o zbrojní průkaz Váš obvodní lékař Vás může poslal na psychologické vyšetření. V tom případě Vás čeká psychologické vyšetření, kde zjištujeme zda jste osobnostně a psychicky způsobilý k nošení zbraně.

Vydání zbrojního průkazu se řídí zákonem č. 119/2002 Sb. 2002 o střelných zbraních a střelivu. Zákon mimo jiné vymezuje duševní poruchy a nemoci, kvůli kterým nelze zbrojní průkaz získat. A právě ty mají psychotesty na zbrojní průkaz odhalit.

Patří mezi ně třeba např. schizofrenie, poruchy osobnosti a chování, afektivní poruchy nebo závažné neurotické a stresové poruchy. Jinak řečeno, pokud jste duševně zdraví, není nutné se psychologického vyšetření žadatele o zbrojní průkaz obávat.

Více o tom, co je potřeba k psychologickému vyšetření nalznete zde

Klíčové pasáže ze zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu., které se týkají především psychotestů na zbrojní průkaz naleznete zde.